Czy warto uczyć się niemieckiego? Ile osób używa tego języka?

Wstęp

Umiejętność posługiwania się językiem niemieckim odgrywa kluczową rolę zarówno w Europie, jak i na arenie międzynarodowej, ze względu na szerokie spektrum zastosowań tego języka w różnych aspektach życia.
Język niemiecki ma głęboko zakorzenioną historię, stanowiąc jedno z najważniejszych osiągnięć w dziedzinie literatury w historii Europy.
Obecnie niemiecki pełni rolę oficjalnego języka w krajach takich jak Niemcy, Austria, Szwajcaria, Liechtenstein i Luksemburg, a także jest językiem mniejszościowym w niektórych regionach we Włoszech, Belgii i Polsce.

Czy warto uczyć się niemieckiego? Ile osób używa tego języka? Czytaj więcej o języku...